Monografia comunei

Așezare geografică

Situată la est de centrul relativ al Judeţului Timiş, pe DN 6, Localitatea Belinț, reşedinţa comunei cu acelaşi nume, se află la o distanţă de 45,5 km de Municipiul Timişoara și 14,5 km de Municipiul Lugoj, oraşul cel mai apropiat. Comuna Belinţ se întinde pe o suprafaţă de 6283 ha, din care 5670 ha reprezintă terenul agricol.

În componenţa administrativă a comunei se regăsesc localităţile Belinţ, Babșa, Chizătău şi Gruni. Relieful este reprezentat pe cca. o treime din teritoriul comunei de o zonă deluroasă, parte a Dealurilor Lipovei, situată la nord de Râul Bega şi la E-SE de localitatea Gruni, cu o altitudine de 150-180 metri, înclinarea generală manifestându-se de la N-NE spre S-SV, şi de o zonă de câmpie, parte a Câmpiei golf a Timişului, în partea sudică a arealului, sub forma unei prispe aluvio-proluviale situată între Dealurile Lipovei şi malul drept al Timişului, cu altitudini cuprinse între 105-110 m în proximitatea localităţii Chizătău şi 111-140 m în zona Gruni-Babșa şi, ca un al treilea element, luncile Timişului şi Begăi.

Cursurile principale de apă sunt reprezentate de râurile Timiş si Bega, iar pârâurile Miniș, Hisiaș, Glavița, precum şi canalul de alimentare Timiş-Bega, întregesc reţeaua hidrografică. De menţionat faptul că Bega, Minișul şi Hisiașul colectează şi apele văilor de eroziune şi ale elementelor torenţiale din zona colinară, care au ca trăsătură comuna fluctuaţiile mari de debit, maxime înregistrându-se mai ales pe seama precipitaţiilor de primăvară şi de la începutul verii. Actualul aspect hidrografic este rezultatul unor importante lucrări hidro ameliorative şi hidrotehnice, începute din anul 1728, care au avut ca rezultat, printre altele, canalizarea Begăi şi îndiguirea albiei minore a Timişului.

Comuna Belinț

2436

POPULAȚIE

936

LOCUINȚE

2

GRĂDINIȚE

1

ȘCOALĂ

Primăria Belinț

 • Natura drumurilor şi lungimea acestora:
  • 16 km asfalt
  • 11 km pietruiți
 • Natura drumurilor şi distanţa în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localităţile aparţinătoare:
  • Belinţ – Babşa: 8,0 km
  • Belinţ – Gruni: 4,5 km
  • Belinţ – Chizătău: 3 km
Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km:
 • Belinţ – 13,5 km
 • Chizătău – 7,5 km
 • Gruni – 3,70 km

15 posturi în primărie din care:

 • funcţionari publici: 6
 • personal contractual: 7
 • 11 consilieri locali

 • Participarea în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Balinţ-Belinţ-Ghizela pentru promovarea proiectului „Modernizare drumuri comunale DC 83 Babşa-Ghizela şi DC 90 Târgovişte-Babşa – jud.Timiş”
 • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş
 • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
 • Asociaţia Comunelor din România
 • Centru Civic Belinț
 • Capelă Belinț
 • Iluminat stradal 500 metri în Belinț
 • Parcare Primărie
 • Parc curte școală
 • Canalizare
 • Stație epurare ape uzate

Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (nr. dosare pentru ajutoare sociale) este de 3 beneficiari.

 • Şcoala Gimnazială Belinţ – loc. Belinț, nr. 145
 • Grădiniţa cu Program Normal Belinţ – loc. Belinț, nr. 145
 • Grădinița cu Program Normal Chizătău – loc. Chizătău, nr. 275
 • CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR. STRĂIN ADINA – loc Belinț, nr. 432
 • CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR. UDREA VICTOR – loc. Chizătău, nr. 325
 • CABINET MEDICAL DE MEDICINĂ DENTARĂ DR. POPESCU COSMIN – loc. Belinț, nr. 444
 • Căminul Cultural Belinț – loc. Belinț, nr. 624
 • Căminul Cultural Chizătău – loc Chizătău, nr. 274
 • Căminul Cultural Babșa – loc. Babșa, nr. 145
 • Căminul Cultural Gruni – loc. Gruni, nr. 206
 • Sala de Sport – loc. Belinţ
 • Baza sportivă multifuncţională tip II – loc. Belinţ
 • Terenuri de sport:
  • loc. Belinţ
  • loc. Chizătău
  • loc. Babşa
  • loc. Gruni
 • Biserica Ortodoxă Belinţ
 • Biserica Ortodoxă Chizătău
 • Biserica Ortodoxă Gruni
 • Biserica Ortodoxă Babșa
Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:
 • Monumentul eroilor din Primul Război Mondial: Belinţ
 • Monumentul eroilor Chizătău
 • Monumentul eroilor Babșa
 • Monumentul eroilor Gruni
Ruga în localităţile:
 • Belinţ – a doua şi a treia zi de Sfintele Paşti
 • Babşa – de Rusalii
 • Chizătău – 8 – 9 Septembrie
 • Gruni – 8 – 9 Septembrie

Ultima actualizare: 13:05 | 21.05.2024

Sari la conținut